خرید انواع پایه سقفی

پایه سقفی: در مکان های آموزشی همانند دانشگاه ها و مدارس و سالن های اجتماع وجود پروژکتور جز یکی از موارد ضروری است. همچنین شما ممکن است برای درست کردن سینما خانگی شخصی در منزل نیاز به پروژکتور داشته باشید. پایه سقفی از مواردی است که میتواند باعث نگه داشتن پروژکتور بر روی سقف میشود. کاربرد پایه سقفی فقط در مکان های ذکر شده برای نگهداری پروژکتور نیست. از پایه سقفی در آتلیه ها برای نگه داشتن تجهیزات عکاسی و نورپردازی نیز استفاده میشود.

برندها

زیباهاوس