خرید انواع لوله رگال

لوله رگال: حالت نصب لوله رگال بصورت افق داخل کمد است. لوله رگال بعد از نصب امکان آویزان کردن لباس ها را در کمد به شما میدهد. شما بسته به عرض کمد مد نظرتان و میزان وسایلی که میخواهید روی رگال آویزان کنید مناسب ترین طول و قطر را برای لوله رگال انتخاب کنید.

برندها

محدوده قیمت

زیباهاوس