خرید انواع قفل کمد

قفل کمد: قفل کمد و کابیت در دسته یراق آلات دسته بندی میشود. علاوه بر ایجاد امنیت برای وسایل کمد میتواند باز باز شدن گاه و بی گاه درب کمد و ایجاد نظم در فضا شود. در درست کار کردن فقل کمد، جنس قفل کمد و نحوه نصب آن تاثیر مستقیم دارد.

برندها

زیباهاوس