خرید انواع استپ درب

استپ در: یکی از اتفاق های ناخوشایند هنگام بستن درب ها به ویژه درب لابی صدای بلند و آزار دهنده درب در اثر محکم بسته شدن آن است. استپ در از صدای بلند ناشی از محکم بسته شدن در با کاهش سرعت در جلوگیری میکند. همچنین با کاهش سرعت بسته شدن درب ها باعث عبور دادن آسان تر وسایل میشود. استپ در معولا بر روی درب هاب لابی و مکان هایی که عبور اشخاص و وسایل زیاد است مورد استفاده قرار میگیرد.

برندها

No posts found!

زیباهاوس