خرید انواع فلاش تانک

فلاش تانک: فلاش تانک جز یکی از اقلامی است که در توالت مورد استفاده قرار میگیرد. تفاوت اصلی فلاش تانک و توالت این است که سوفیون بعد از نصب باعث اشغال مقداری از فضای سرویس بهداشتی میشود اما فلاش تانک هیچ فضایی از سرویس بهداشتی را اشغال نمیکند. یکی از مزایا فلاش تانک این است با ذخیره کردن آب در مخزن خود تاثیر بسزایی در صرفه جویی میزان آب دراد. فلاش تانک ها با انواع مختلف مانند فلاش تانک توکار، فلاش تانک رو کار، فلاش تانک اتوماتیک و فلاش تانک ضد باکتری قابل تهیه هستند.

برندها

محدوده قیمت

زیباهاوس