خرید انواع روکابینتی

روشویی کابینتی: یکی از ویژگی های روشویی روکابینتی این است که علاوه بر داشتن دو جز اصلی لگن شستشو و شیر آب دارای یک کابینت است زیر لگن شستشو قرار میگیرد. یکی از مزیت روشویی روکابینتی این است که در زیبایی میتواند باعث بیشتر نظم بخشیدن به فضا شود به این صورت که وسایلی که فعلا در سرویس بهداشتی به آنها احتیاج ندارید را داخل کابینت ها قرار میدهید و در آن را میبندید.

برندها

زیباهاوس