خرید انواع فرنگ تخت

فرنگ تخت: تخت یکی از اجرا تشکیل دهنده اتاق خواب است و به درستی انتخاب شدن آن تاثیر زیادی در تکمیل کردن سبک چیدمان اتاق خواب دارد. با توجه به اندازه تخت خواب تعداد اجزا تشکیل دهنده آن میتواند کم یا زیاد باشد. برای نضب اتاق خواب و اتصال اجزا خواب به یکدیگر از فرنگ تخت اسفاده میشود به عنوان نوعی بست کرده و در دسته یراق آلات طبقه بندی میشود.

برندها

زیباهاوس