خرید انواع زیر دوشی

زیر دوشی: زیر دوشی از جمله اقلامی است بصورت کاملا جداگانه از دوش خریداری و در محل استفاده قرار میگیرد. زیر دوسی جز یکی از وسایل تزیینی در نظر گرفته میشود . اگر نگران پاشیده شدن آب و سطوح اطراف هنگام استحمام، لیز خوردن خودتان یا اشخاصی که از حمتم استفاده میکنند هستید، خریداری زیر دوشی به شما توصیه میشود چون میتواند نگرانی های شما را تا حدود زیادی کاهش دهد. همچنین در فضای کوچک که حمام و دستشویی در یک اتاق مشترک هستند کفشور باعث مجزا سازی این دو قسمت میشود.

برندها

زیباهاوس