خرید انواع دیواری

روشویی دیواری: اگر بعد حین خرید خانه یا انتخاب مکانی برای راه اندازی کسب کار با مشکل کوچک بودن متراژ سرویس بهداشتی بودید لازم نیست برای پیدا کردن روشویی مناسب با سرویس های کوچک زیاد جست و جو کنید. روشویی های دیواری به علت نداشتن پایه کاملا مناسب سرویس های بهداشتی کوچک است. همچنین از جمله مزایا دیگر روشویی دیواری میتوان به قابلیت تنظیم ارتفاع و نظافت راحت به علت نداشتن پایه اشاره کرد.

برندها

زیباهاوس