خرید انواع سبد ریلی

سبد ریلی: سبد ریلی جزو اکسسوری داخل کابینت محسوب میشود. سبد ریلی میتواند در قسمت جانبی کابینت نصب شود و باعث استفاده بهینه از فضای پرتی کابینت شود. شبد ریلی در کابینت ها در اکثر مواقع برای قرار دادن سیب زمینی و پیاز استفاده میشوند و جنس آنها عمدتا از فلز است.

برندها

محدوده قیمت

زیباهاوس